بسم الله الرحمن الرحیم

عیدتان پیش تا پیش مبارک
تحلیل انیمیشن من نفرت انگیر (گرو)

-GRU نام شخصیت اصلی انیمیشن می باشد.

-گرو مخفف سازمان مخفی اطلاعات در روسیه می باشد که با اعتراف والت دیزنی گوینده‌ی شخصیت گرو یک شخص روسی می باشد می‌توان تا حدی ارتباط بین این دو را حدس زد.

-در سینمای غرب دو ابرقدرت نیکی‌ها و اشرار می‌باشد ولی در اینجا کار طوری پیش رفته است که قدرت خیری وجود ندارد (یعنی هیچ قدرتی به اسم نیکی وجود ندارد که جرأت مقابله را داشته باشد).

-گرو فردی ضد دین می‌باشد. والت دیزنی با گذاشتن قدرتی در گرو او را بدون مرز جلوه می‌دهد. گرو قدرتی می‌یابد که می‌تواند ماه (شیء نگهدارنده تعادل) را کوچک و در جیب خود قرار دهد.

-رئیس بزرگ یا بهتر است بگویم بانکدار شیطان که موهای او در انیمیشن به حالت شاخ می‌بینیم. فرزند بانکدار شیطان نیز فردی شرور است که به دنبال کوچک شده‌ی ماه می‌باشد.