بسم الله الرحمن الرحیم

دوستانی سوال می‌کنند، انیمیشن، فیلم، موسیقی، ماهواره و... روی ما تاثیر نمی‌گذارد، ما چه کنیم؟
*
در جواب باید به این دوستان عرض کرد: آیا آب، غذا، مرغ، ماهی و... می‌خورید روی شما تاثیری نمی‌گذارد؟ 
*
آیا به جمله‌ی معروف (نماز بخوان تا روحت سیر شود) فکر کردید؟ 
*
مگر خداوند در قیامت اول از گوش سوال و پرسش نمی‌کند؟ اصلا چرا بین این همه اعضا و جوارح خداوند گوش را انتخاب کرده است؟ مگر دست و دل و قلب چه اشکالی دارند؟ مگر مسئولیت گوش بیشتر از قلب و چشم است؟

^جواب این سوالات می‌تواند یک هدف را نشانه گرفته باشد...آن هم (هیچ چیز بی تاثیر نیست)